DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Reklamacja towaru, reklamacja usług

W tej części znaleźć można komentarz do zapisów ustawowych odnoszących się do problematyki reklamacji. Czym jest rękojmia, a czym gwarnacja? Czy i jakie ogranicznia mogą być stosowane w praktyce? Zapraszamy do lektury.

  • Reklamacja z tytułu rękojmi

    Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne sprzedawanej rzeczy. Odpowiedzialność ta wynika z ustawy. Z tytułu rękojmi odpowiada zawsze sprzedawca.
  • Reklamacja z tytułu gwarancji

  • Prawa i obowiązki konsumenta

    Jakie prawa ma klient w przypadku reklamacji towaru oraz jakie ciążą na nim obowiązki przy realizacji uprawnień reklamacyjnych
  • Prawa i obowiązki sprzedawcy

    Jakie obowiązki ciążą na Sprzedawcy z tytułu realizacji uprawnień reklamacyjnych przez Kupującego oraz jakie prawa przysługują w tym kontekście Sprzedawcy