Odpowiedzialność poprzednich sprzedawców

Przepis ten wyjaśnia, czy i w pod jakimi warunkami sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień przez konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, może żądać naprawienia poniesionej szkody od poprzednich sprzedawców.

Odpowiedzialność poprzednich sprzedawców

Art. 5761 kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 § 2, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.

§ 2. Odpowiedzialność określoną w § 1 ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.

 

W poprzednim stanie prawnym, w przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, sprzedawca mógł dochodzić regresem odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców. W praktyce był to najczęściej poprzedni sprzedawca. 

Uprawnienia sprzedawcy

Obecny przepis modyfikuje te uprawnienia sprzedawcy do dochodzenia regresem odszkodowania od poprzednich sprzedawców do przypadków, gdy:

      1) rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem;

      2) rzecz nie miała właściwości zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami;

      3) rzecz została wydana w stanie niezupełnym;

      4) ostatni  sprzedawca poniósł koszty wynikające z realizacji przez klienta uprawnień wynikających z rękojmi.

W takiej sytuacji ostatni sprzedawca ma roszczenie do wszystkich poprzednich sprzedawców. Wszystkie podmioty bowiem, które towar sprzedają - producent, importerzy, dystrybutorzy, poprzedni sprzedawcy - odpowiadają za niezgodność towaru z umową - ich odpowiedzialność nie może być ani wyłączona, ani ograniczona.

Roszczenia sprzedawcy

Ostatniemu sprzedawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze obejmujace nie tylko rzeczywiście poniesioną stratę - z tytułu dochodzonych od niego roszczeń z rękojmi, takich, jak konieczność obniżenia ceny, koszty transportu, demontażu i ponownego montażu czy wymiany rzeczy na nową - lecz również utracone w wyniku tych działań korzyści.

Roszczenie to przysługuje mu w stosunku do poprzednich sprzedawców.

Odpowiedzialność poprzedniego sprzedawcy zależy zatem od zaspokojenia przez końcowego sprzedawcę roszczeń klienta. Wszystkie podmioty sprzedające towar, który ostatecznie trafia do konsumenta, zobowiązane są zapewnić zgodność towaru z umową

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: reklamacje

Newsletter dla konsumenta

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach konsumenckich. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!

Komentarze