google
Zakupy rodzinne w sklepie
08 listopada 2014

Oznakowanie towarów żywnościowych

Od 13 grudnia 2014 r., stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie obowiązuje w całości i wprost we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stanowi podstawę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie informacji na temat żywności, określa również ogólne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialności dotyczące informacji na temat żywności, a w szczególności etykietowania żywności.


Sejm
24 czerwca 2014

Ustawa o prawach konsumenta gotowa

Sejm uchwalił ostateczną wersję ustawy o prawach konsumenta i została przekazana 30 maja 2014 r. do podpisu przez Prezydenta Polski.

24 czerwca 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że mamy 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od 25 grudnia 2014 r.

Na szczęście dla całej branży internetowej i nie tylko dzień wejścia w życie będzie już po gorącym okresie świątecznych zakupów.


E-handel świat
02 sierpnia 2013

Dyrektywa UE - co zmieni się w e-handlu

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym dla TVP Info w temacie nowej dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie prawa e-handlu. Co się zmieni? Dużo obowiązków informacyjnych, które mogą kosztować sklep, jeżeli ich nie spełni. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.


O klauzulach niedozwolonych i pozwach
25 lipca 2013

O klauzulach niedozwolonych i pozwach

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym dla TVP Info w temacie klauzul niedozwolonych oraz masowych pozwów z jakimi mamy do czynienia obecnie na rodzimym rynku. Radzimy co w takiej sytuacji można zrobić. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.


Kodeks przepisy
10 listopada 2014

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Na początku przyszłego roku zmieni się prawo antymonopolowe - z dniem 18 stycznia 2015 wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Projekty rozporządzeń do nowych przepisów przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczą one programu łagodzenia kar leniency oraz kontroli koncentracji. Projekty trafiły do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Uwagi można było zgłaszać do 17 października.


Przepisy z klauzulami
08 maja 2013

O klauzulach niedozwolonych

Mimo nagłaśniania tego problemu w mediach, sklepy internetowe nadal wykorzystują klauzule niedozwolone, nie stosując się do wymogów UOKiK. Zabronione prawem zapisy można znaleźć nawet w 54 procentach regulaminów. Podobnie jest w przypadku ochrony danych osobowych.


Klauzule prawne
30 sierpnia 2013

Zmiana regulaminu, klauzule niedozwolone

Dlaczego nie można zmienić regulaminu w dowolnym czasie? Zapisy z regulaminów sklepów internetowych, które zastrzegają jednostronną możliwość zmiany regulaminu w dowolnym czasie niestety robią to niezgodnie z prawem. Z pośród ponad 5 tys. wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych 15% stanowią te, w których przedsiębiorca zmienia regulamin lub umowę w dowolnym czasie.


Rozmowa w biurze
10 stycznia 2018

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Jednym z obowiązków wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta jest obowiązek informowania klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz o zasadach dostępu do tych procedur (art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta).