google
Sprzedaż laptopów

Domniemanie istnienia wady

Przepis ten reguluje termin, w ciągu jakiego czasu istnieje domniemanie, że w zakupionym towarze była wada. Dotyczy to przypadków, gdy kupującym jest konsument.


Produkcja w fabryce

Zapewnienia producenta

Czy sprzedawca towaru odpowiada za to, o czym publicznie zapewnia producent towaru? Czy konsument może złożyć reklamację do sprzedawcy w związku z tym, że towar nie ma pewnej cechy, o której mówiła np. reklama?


Sklep z kosmetykami

Brak zapewnionych właściwości

Na czym polega wada fizyczna, gdy towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawił próbkę lub wzór tego towaru.