google
Pacjentka u lekarza
28 listopada 2018

PZU na Życie zmienia klauzule

PZU na Życie odmawiał wypłaty świadczeń z ubezpieczeń na życie. Spółka powoływała się na to, że śmierć, operacja czy niezdolność do pracy były spowodowane wcześniejszymi chorobami, jednak mogły one nie mieć związku z nieszczęśliwym zdarzeniem.


Rodzina na lotnisku
10 listopada 2014

Wielkość opóźnienia samolotu a czas przylotu

Jak należy rozumieć pojęcie „czas przylotu” używane do celów określenia wielkości opóźnienia? - wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 września 2014 r.

Pojęcie „czasu przylotu” używane do celów określenia wielkości opóźnienia, którego doświadczyli pasażerowie danego lotu, oznacza moment, w którym co najmniej jedne z drzwi samolotu otwierają się, przy założeniu, że w owym momencie pasażerowie mają prawo opuścić maszynę - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.