google
Prawo Unii Europejskiej
28 listopada 2018

Nowy ład dla konsumentów w Europie

Komisja Europejska zapowiada rewolucję w zakresie praw konsumenckich. Nowy ład ma na celu zapewnienie wszystkim konsumentom w Europie możliwości korzystania z należnych im praw.


Seniorzy na pokazie
28 listopada 2018

Senior – aktywny i bezpieczny konsument

Sprzedawcy często wykorzystują ufność seniorów. Seniorzy natomiast niechętnie składają reklamacje, nie walczą o swoje prawa, wierzą w zapewnienia sprzedawcy, a wykorzystują to nieuczciwi przedsiębiorcy.


ludzie na ulicy
28 listopada 2018

Modele zachowań konsumenckich

Czy można wyróżnić wśród konsumentów charakterystyczne dla danych grup modele zachowań? Czy przynależność do danej grupy determinuje świadomość konsumencką i zachowania w zakresie preferencji i dokonywanych wyborów?


Licznik energii elektrycznej w domu
28 listopada 2018

Konsumenci przegrywają na rynku energii elektrycznej

Firmy energetyczne i instytucje państwa nie zapewniły wystarczającej ochrony praw konsumenta energii elektrycznej. Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że trzeba prawnie wzmocnić sytuację konsumentów. Jak wynika z kontroli NIK, prawa konsumenta energii elektrycznej nie były w pełni respektowane.


Jak uniknąć kradzieży tożsamości?
28 listopada 2018

Jak uniknąć kradzieży tożsamości?

Dowód osobisty – ten niewielki kawałek plastiku zawiera najważniejsze informacje o jego właścicielu. Jest podstawowym dokumentem, który umożliwia załatwienie większości istotnych spraw urzędowych. Wiadomo, że zgubienie dowodu oznaczać może kłopoty, nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że powierzenie dokumentu obcej osobie również może (choć nie musi) być przyczyną problemów.


Klientka ze sprzedawcą w sklepie
30 listopada 2018

5 typów klientów i ich cechy

Można by pomyśleć, że ilu ludzi, tyle zachowań klientów. Jednak psychologowie podjęli wyzwanie i zbadali oraz sklasyfikowali postawy klientów. Dlatego w tym artykule postaramy się opisać najważniejsze zachowania, które mogą wpływać na konsumenckie wybory. Jeżeli jesteś marketingowcem lub pasjonatem psychologii, to tym bardziej zapraszamy do lektury.


Konsumenci w urzędzie RODO
03 grudnia 2018

10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO

Minęło pół roku obowiązywania rozporządzenia RODO, dotyczącego ochrony danych osobowych. Przedsiębiorcy, administracja publiczna i pozostałe podmioty zobowiązane są do stosowania przepisów. Prawo reguluje ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych - do 20 mln euro za złamanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych.


Rozmowa w biurze
10 stycznia 2018

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Jednym z obowiązków wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta jest obowiązek informowania klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz o zasadach dostępu do tych procedur (art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta).