Brak możliwości wyłączenia odpowiedzialności poprzednich dostawców

Klient i sprzedawca w sklepie

Jaki skutek ma zapis, że poprzedni sprzedawca wyłącza lub ogranicza swoją odpowiedzialności w stosunku do następnych sprzedawców w łańcuchu dostaw? W tym artykule dowiesz się więcej o tym zagadnieniu.

Art. 5764 kodeksu cywilnego

Odpowiedzialności przewidzianej w niniejszym dziale nie można wyłączyć ani ograniczyć.

 

Poprzedni sprzedawca nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności w stosunku do następnych sprzedawców w łańcuchu dostaw. Nie może on się zatem zwolnić się ze swojej odpowiedzilności.

Jakiekolwiek postanowienia umowne w tej mierze, jako sprzeczne z ustawą, będą uznane za nieważne. Odstępstwa od sposobu określania praw i obowiązków stron umowy, której celem jest sprzedaż konsumencka, są zatem niedozwolone.

Odpowiedzialność poprzednich sprzedawców ma więc charakter bezwzględnie obowiązujący.

Chodzi o to, że sprzedawca końcowy powinien mieć prawo podjęcia kroków przeciwko poprzedniemu sprzedawcy w tym samym łańcuchu dostaw.

Bezpośrednio przepis ten chroni sprzedawcę, ale pośrednio przepis ten ma na celu również zagwarantowanie ochrony praw konsumenta. Poprzez taki zapis strony  umowy sprzedaży muszą bezwzględnie respektować swoje prawa i obowiązki.

Tagi: reklamacje

Komentarze