DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Oferta i zawarcie umowy

Moment zawarcia umowy pomiędzy przedsiębiorą a konsumentem, jest bardzo ważnym elementem całego procesu związanego z zakupem towaru, czy też usługi. Ustawa o prawach konsumenta określa szereg wymogów jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorcę najpóźniej w momencie wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy sprzedaży albo umowy na świadczenie usług. Wymogów jest dużo i bez wątpienia warto wiedzieć o czym i w jaki sposób konsument powinien być poinformowany.

W przypadku niespełnienia obowiązków informacyjnych lub błędów przedsiębiorcy, może się okazać, że do zawarcia umowy nie doszło. Dodatkowo przedsiębiorca może ponieść konsekwencje swoich błędów w postaci między innymi wydłużonego czasu na odstąpienie od umowy przez konsumenta.

  • Obowiązki informacyjne w sprzedaży na odległość

    Ustawa o prawach konsumenta określa aż 21 obowiązków informacyjnych jakie musi przedsiębiorca spełnić przed zawarciem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ich niespełnienie może przysporzyć wiele problemów.
  • Obowiązki informacyjne w pozostałych umowach

    Jeżeli do zawarcia umowy z konsumentem dochodzi w inny sposób niż na odległość np. poza lokalem przedsiębiorcy, wówczas przedsiębiorca również musi spełnić szereg obowiązków informacyjnych.
  • Techniczne aspekty umowy

    Kwestie te odnoszą się do informacji o sprzedawanej rzeczy, treści zawartej umowy oraz płatnościach