DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Definicja lokalu przedsiębiorcy

Art 2 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta:

lokal przedsiębiorstwa:

a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe

b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

W nawiązaniu do podpunktu a) przykładem może być mieszkanie, budynek wolnostojący, część budynku wolnostojącego. Określenie odnosi się zarówno do siedziby przedsiębiorcy, jak też miejsca gdzie prowadzona jest przez niego faktyczna działalność, a więc świadczenie usług lub sprzedaż.

Może być to również sklep lub stoisko - ważne aby służyły przedsiębiorcy za stałe miejsce prowadzenia działalności.

W odniesieniu do podpunktu b) przykładem może być samochód używany do ruchomej sprzedaży towarów sprzedawcy, jak na przykład samochód dostawczy z chłodnią z którego można kupować produkty żywnościowe w miejscach, w którym się zatrzyma.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn