google

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Prawa konsumenta w praktyce

Na łamach niniejszej sekcji serwisu mogą Państwo znaleźć szczegółowe opisy praw i obowiązków jakie mają przedsiębiorcy oraz konsumenci, które wynikają z ustawy o prawach konsumenta. Ustawa zacznie obowiązywać od 25 grudnia 2014 r. Nowe przepisy prawa wymagają od przedsiębiorców spełniania szeregu obowiązków informacyjnych i dotyczą niemal wszystkich przedsiębiorców, którzy zawierają umowy z konsumentami. Są pewne wyłączenia w ustawie, gdzie prawa i obowiązki regulują inne przepisy jak np. ustawa o usługach turystycznych.

Przepisy regulują uprawnienia konsumentów zarówno w handlu tradycyjnym, gdzie do umowy sprzedaży dochodzi np. w sklepie stacjonarnym, jak i w handlu internetowym, gdzie do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi na odległość.

Wyżej przytoczone przykłady nie wyczerpują wszystkich trybów, sposobów i miejsc, w których Przedsiębiorca zawiera umówy z konsumentami.

Nowa ustawa wprowadzi istotną zmianę w zakresie umów zawieranych przez telefon, gdzie umowa będzie zawarta dopiero w momencie otrzymania przez Przedsiębiorcę potwierdzenia od konsumenta przyjęcia jej warunków. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek dostarczyć na trwałym nośniku warunki umowy, a konsument zwrotnie również na .

 • Oferta i zawarcie umowy

  Dowiedz się jakie obowiązki informacyjne ma przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę sprzedaży lub umowę na świadczenie usług. Obowiązków jest dużo, a ich niespełnienie może nawet skutkować nieważnością umowy.
  wiecej
 • Dostawa i zwrot towaru

  Rozdział ten poświeciliśmy zagadnieniom odstąpienia od umowy. Dowiesz się kiedy konsument może od umowy sprzedaży odstąpić, a kiedy nie może tego zrobić lub w jakich okolicznościach utraci takie uprawnienie. Dowiesz się jakie prawa i obowiązki ma konsument, a jakie przedsiębiorca.
  wiecej
 • Reklamacje

  W tym rozdziale omawiamy kwestie związane z reklamacjami, zarówno towarów, jak i usług. Jest to bardzo istotny element obsługi klienta, który bezpośrednio wpływa na renomę przedsiębiorcy. Warto wiedzieć kiedy i na jakich zasadach konsument może złożyć reklamację.
  wiecej
 • Inne aspekty prawne

  W tej części omawiamy pozostałe kwestie, które nie odnoszą się do konkretnego obszaru relacji pomiędzy Konsumentem, a Przedsiębiorą, ale które kształtują pewien stan prawny i faktyczny w tych relacjach.
  wiecej