DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Trwały nośnik

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

4) trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Ustawa rozszerza sposoby w jakie przedsiębiorca oraz konsument może potwierdzać określone w ustawie informacje. Do tej pory w przepisach używane było sformułowanie "na piśmie", które ograniczało się jednie do formy informacji zapisanej na papierze.

Nowe przepisy dopuszczają materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji kierowanych osobiście do konsumenta lub przedsiębiorcy. Przykładem trwałego nośnika będzie tutaj zarówno papier jak i wiadomość e-mail. Istotne w definicji trwałego nośnika są kwestie dostępu do informacji na nim przekazywanej w przyszłości z możliwością odtworzenia tych informacji.

Przesłana wiadomość e-mail na skrzynkę pocztową konsumenta z informacjami jakie są wymagane w zakresie potwierdzenia na trwałym nośniku będzie spełniać wymogi ustawowe. Poczta elektroniczna kwalifikuje się pod określenie narzędzia, a dodatkowo osobista skrzynka pocztowa konsumenta umożliwia mu dostęp i odtworzenie przesłanych informacji w przyszłości w niezmienionej postaci.

Przykładem błędnej interpretacji przepisów będzie przesłanie do konsumenta wiadomości e-mail, gdzie w treści przedsiębiorca zamieści link do swojej strony internetowej, na której zamieści informacje dedykowane konsumentowi, a w szczególności plik do pobrania zawierający informacje będące potwierdzeniem spełnienia obowiązków informacyjnych. Problem w tego typu rozwiązaniu jest taki, że konsument nie ma kontroli nad tym, co w przyszłości będzie się działo z udostępnionymi informacjami, ponieważ kontrolę nad tym, co jest zamieszczane na serwerze przedsiębiorcy sprawuje sam przedsiębiorca.

Inne formy niż e-mail lub dokument papierowy

Przedsiębiorca lub konsument mogą przesyłać do siebie informacje np. w formie wiadomości SMS, płyty CD, DVD lub nośnika USB, na których zostaną zapisane informacje konieczne do potwierdzenia na trwałym nośniku. Istotne w formie potwierdzania informacji na trwałym nośniku jest przede wszystkim kontrola danej strony nad daną informacją w kontekście dostępu oraz zachowaniu informacji w niezmienionej formie.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn