Granice obniżenia ceny

Od czego zależy, według ustawodawcy, wysokość obniżenia ceny danej rzeczy, w przypadku, gdy ma ona wady, a konsument żąda obniżenia ceny tego towaru.

Kalkulacja ceny

Art. 560 kodeksu cywilnego

...

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

W przypadku gdy rzecz ma wady, klient może żądać obniżenia ceny.

Wysokość takiego obniżenia ceny zależała będzie od wartości wady, aczkolwiek w praktyce ocena wartości wady może być trudna: klient będzie chciał większej obniżki, sprzedawca mniejszej.

Proporcja wynikać powinna z różnicy w wartości rzeczy z wadą w stosunku do wartości rzeczy bez wady.

Ile kosztuje rzecz niewadliwa łatwo sprawdzić, trudniej będzie natomiast wycenić rzecz z daną, konkretną wadą.

Tagi: reklamacje

Komentarze