Wyjątki z odstąpienia od umowy

Na początku należy zaznaczyć, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi jedynie w przypadku umów zawieranych na odległość oraz od umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy.

Ustawa przewiduje jednak przypadki kiedy mimo wszystko konsument nie będzie miał możliwości odstąpienia od umowy. Poniżej mogą Państwo znaleźć listę wyjątków ustawowych lub okoliczności kiedy konsument nie może odstąpić od umowy mimo, że zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy.

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta brzmi: "Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:"

Poniżej prezentujemy 13 wyjątków, kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie będzie obowiązywać. W niekrótych przypadkach konsument nie może od razu odstąpić od umowy, ale są również wyjątki opisujące okoliczności jakie muszą zajść kiedy konsument utraci prawo do odstąpienia.


Wyjątek nr 1. Usługa wykonana w całości

Dowiedz się, kiedy zostaje wyłączone prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług oraz jakich przypadków dotyczy ten wyjątek. Kiedy mimo wykonanej usługi konsument będzie mógł odstąpić?

Towar w opakowaniu

Wyjątek nr 5. Towary zapieczętowane

Wyjątek dotyczący wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku rzeczy zapieczętowanych, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli konsument otworzył opakowanie.

Wyjątek nr 8. Pilna naprawa lub konserwacja

Dowiedz się, czy prawo odstąpienia od umowy wyłączone zostaje również przypadku, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał przy pilnej naprawie lub konserwacji,

E-zakupy

Wyjątek nr 9. Programy komputerowe i nagrania

Przepis reguluje przypadki, kiedy nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zakupu, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,