google

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Obowiązki informacyjne w sprzedaży na odległość

Ustawa o prawach konsumenta w rozdziale 3 opisuje szereg wymogów jakie przedsiębiorca musi spełnić najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

W przypadku prowadzenia sprzedaży w sklepie internetowym, można spełnić cześć obowiązków na różnych etapach składania zamówienia.

Konsumentowi najpóźniej przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy powinny być udzielone informacje.

Istotne jest to aby informacje były prezentowane w sposób czytelny, zrozumiały oraz aby były łatwo dostępne.

  • Kiedy i jakie obowiązki trzeba spełnić

    Ustawa o prawach konsumenta wskazuje na 21 obowiązków informacyjnych, są one wspólne dla umów zawieranych na odległość, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa. W przedstawionych kolejno artykułach, opisujemy każdy z obowiązków, kiedy i w jaki sposób należy go spełnić.
    wiecej
  • Dodatkowe informacje i zgody konsumenta

    Co oznacza "zgoda konsumenta", w jakim celu i czasie przedsiębiorca powinien ją uzyskać oraz konsekwencje jej braku, o tym i innych ciekawych aspektach mówimy w poniższych materiałach.
    wiecej