Obowiązki informacyjne w sprzedaży na odległość

Ustawa o prawach konsumenta w rozdziale 3 opisuje szereg wymogów, jakie przedsiębiorca musi spełnić najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

W przypadku prowadzenia sprzedaży w sklepie internetowym można spełnić cześć obowiązków na różnych etapach składania zamówienia.

Kiedy i jakie obowiązki trzeba spełnić

Ustawa o prawach konsumenta wskazuje na 21 obowiązków informacyjnych, są one wspólne dla umów zawieranych na odległość, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa. W przedstawionych kolejno artykułach, opisujemy każdy z obowiązków, kiedy i w jaki sposób należy go spełnić.

Czytaj więcej ...

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Artykuł 17. ustawy o prawach konsumenta obliguje do wyraźnego sposobu oznaczania, że konsument ma do czynienia z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty. Jak można się domyśleć, dotyczy to umów zawieranych drogą elektroniczną.

Biuro z dokumentami

Ciężar dowodu

Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek dowodowy w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych. Jak skutecznie udowodnić wywiązanie z obowiązków?

Rozmowa telefoniczna w biurze

Zawarcie umowy przez telefon

Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć klientowi ofertę zawarcia umowy i w tym celu do niego wykorzystuje telefon, musi spełnić dodatkowe obowiązki informacyjne.

Praca biurowa przy komputerze

Potwierdzenie obowiązku zapłaty

Obowiązek informacyjny w umowach zawieranych na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - poinformowanie konsumenta o istniejącym obowiązku zapłaty

e-handel

Potwierdzenie warunków umowy

W jakiej formie i o jakiej treści powinno być potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Kiedy należy to potwierdzenie konsumentowi wydać?

Dokument umowy

Dokument umowy

W jakiej formie należy potwierdzić zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa? Czy musi być to forma papierowa?

Umowa przez telefon

Sposób udzielania informacji

W jaki sposób należy wypełnić obowiązki udzielenia informacji przy sprzedaży na odległość oraz jakie informacje powinny być klientowi podane.

Utrwalone informacje

W tym miejscu dowiesz się, w jaki sposób trzeba przekazać informacje konsumentowi w umowach zawieranych poza lokalem oraz jakie mają to być informacje.