google

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Klauzula niedozwolona 6774 XVII AmC 984/16

Numer klauzuli: 6774
Data wyroku: 2016-09-27
Data wpisu: 2017-01-18
Kategoria UOKiK: Inne Usługi

Treść:

Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy