DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Inne aspekty prawne

W tej części znajdują się pozostałe informacje wynikające z ustawy o prawach konsumenta tj. ustawowe definicje, przypadki wyłączeń ustawy, czyli sytuacje do których zapisy ustawy się nie stosuje oraz informacje kiedy ustawa ma zastosowanie.

  • Definicje ustawowe

    Ustawa wprowadza kilka ważnych i nowych definicji tj. trwały nośnik, czy też treść cyfrowa. Tu możesz się z definicjami zapoznać, a także z krótkim wyjaśnieniem jak je interpretować.
  • Stosowanie ustawy

    Od kiedy, w jakim zakresie oraz do jakich umów należy stosować ustawę o prawach konsumenta. Jakie przepisy należy stosować do umów zawartych do 24 grudnia, a jakie po? Warto poznać cele, jakie przyświecają nowej ustawie o prawach konsumenta, aby lepiej zrozumieć sens zmiany przepisów prawa.
  • Wyłączenia stosowania ustawy

    Do jakich umów nie stosuje się ustawy o prawach konsumenta. Jest szereg wyjątków i ograniczeń, gdzie obowiązują inne przepisy szczególne regulujące daną branżę lub rodzaje umów.