Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Na początku przyszłego roku zmieni się prawo antymonopolowe - z dniem 18 stycznia 2015 wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Projekty rozporządzeń do nowych przepisów przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczą one programu łagodzenia kar leniency oraz kontroli koncentracji. Projekty trafiły do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Uwagi można było zgłaszać do 17 października.

Kodeks przepisy
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 10 listopada 2014

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza kilka istotnych zmian, dotyczących konsumentów. Poniżej najważniejsze z nich:

  • Prezes UOKiK będzie miał możliwość publicznego ostrzegania o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a które mogą narazić ich na poważne straty finansowe lub mieć niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

  • Zmiany obejmą program łagodzenia kar – leniency (ang. łagodność, pobłażliwość). Program ten umożliwia uczestnikowi niedozwolonego porozumienia, uniknięcia lub obniżenia sankcji finansowej, w zamian za współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i dostarczenie informacji na temat zmowy. Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje Urząd o niedozwolonych praktykach, może liczyć na całkowite zwolnienie z kary finansowej – pozostali na obniżenie sankcji. Nowe rozwiązanie, tzw. leniency plus, umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc., jeśli tylko poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej. Rozszerzenie programu pozwoli na wykrycie i wyeliminowanie zmów cenowych, które oznaczają wyższe koszty płacone przez konsumentów. W decyzji kończącej postępowanie UOKiK będzie miał możliwość wskazania przedsiębiorcy, jakie działania ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki.
  • Analizowanie wniosków w sprawie fuzji i przejęć będzie dwuetapowe. Proste sprawy rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone – przez dodatkowe cztery miesiące. Takie rozwiązanie stosuje Komisja Europejska oraz wiele krajowych urzędów. Przedsiębiorca jeszcze w toku trwającego postępowania pozna przewidywany kierunek rozstrzygnięcia, w tym zastrzeżenia Urzędu. Podczas prowadzonego postępowania będzie mógł się do nich odnieść, a nawet zmodyfikować zakres koncentracji, tak aby uniknąć decyzji zakazującej transakcji.

  • Na osoby fizyczne, odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję, będą nakładane kary pieniężne, maksymalnie do 500 tys. euro. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ma zawierać zamknięty katalog naruszeń prawa, za które ukarane mogą zostać osoby fizyczne, tak aby wiadomo było, jakie praktyki zagrożone są karą finansową. Ponadto ostateczny wymiar kary będzie adekwatny do przewinienia, pod uwagę będzie się brało również zarobki oraz sytuację finansową danej osoby. Ma to wykluczyć automatyzm w ustalaniu wysokości sankcji, a maksymalny wymiar kary byłby nakładany jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami konsumenckimi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: prawodawstwo

Newsletter dla konsumenta

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach konsumenckich. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!

Komentarze