Wyposażenie oraz dodatkowe dokumenty

Sprzedaż - salon samochodowy

Obowiązek sprzedawcy wydania rzeczy ze wszystkimi elementami jej wyposażenia oraz dokumentami.

Art. 546kodeksu cywilnego

...

§ 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

 

Wszystkie instrukcje, które sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu muszą być w języku polskim.

Oczywiście rzecz musi być wydana ze wszystkimi elementami jej wyposażenia.

Niewykonanie przez sprzedawcę tego obowiązku uprawnia kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Należy to bowiem potraktować jako wydanie rzeczy w stanie niezupełnym.

 

 

Tagi: zwrot towaru

Komentarze