Wyjątek nr 7. Szczególne rodzaje napojów alkoholowych

Przy zakupie jakich napojów alkoholowych konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy oraz jakich sytuacji to dotyczy?

Zakupy w sklepie alkoholowym

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

...

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

...

Zastrzeżenie dotyczy specyficznej grupy napojów alkoholowych, najczęściej o wysokiej cenie i o ograniczonej dostępności, których cena może zmienić się w wyniku licznych czynników mających wpływ na proces produkcji.

Dobrym przykładem będą tutaj określone rodzaje wina czy whisky, w sytuacji gdy nie ma możliwości przed ukończeniem procesu produkcji, by określić jak jakość danej partii czy rocznika wpłynie na cenę towaru.

Tagi: zwrot towaru

Komentarze