DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Rękojmia

Art. 556 kodeksu cywilnego

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za towar. Odpowiedzialność ta powstaje z mocy prawa. Tylko sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy w oparciu o przepisy o rękojmi . Bez znaczenia pozostaje fakt, kto jest producentem czy importerem rzeczy.

W poprzednim stanie prawnym odpowiedzialność za wady fizyczne w przypadku sprzedaży konsumenckiej, (tj. w tych sytuacjach, gdy sprzedającym jest przedsiębiorca, a kupującym konsument) regulowała ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Obecnie, na mocy ustawy o prawach konsumenta przepisy o rękojmi zostały ujednolicone (dla konsumentów) i wprowadzone zresztą ponownie- do kodeksu cywilnego  poprzez jego nowelizację .

Zgodnie zatem z obecnymi przepisami rękojmia obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne, w odróżnieniu z kolei od gwarancji, która dotyczy tylko wad fizycznych. Różnica jest również taka, że z tytułu rękojmi odpowiada tylko sprzedawca, z tytułu gwarancji najczęściej producent lub importer, a sprzedawca bardzo rzadko (najczęściej wtedy gdy sam jest producentem lub importerem). Rękojmia jest uprawnieniem wynikającym z mocy prawa, gwarancja jest dobrowolnym zapewnieniem o jakości sprzedawanej rzeczy, zatem nie jest obowiązkowa.

Sprzedawca odpowiada więc z mocy prawa za to, że sprzedana rzecz ma wady fizyczne i prawne.

Wady fizyczne mogą polegać na:

- braku określonych właściwości (np. zawyżono parametry, użyto innych materiałów, brak odpowiednich walorów estetycznych, większe koszty eksploatacji).

- zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy (np. przemakalność nieprzemakalnej kurtki),

- niekompletności (np. brak oprogramowania do komputera, brak dokumentacji).

Dokładne wyjaśnienie znajduje się w art 556 [1] KC.

Wady prawne z kolei mogą polegać tylko na tym, że:

- sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej,

- sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej (np. hipoteką)

Dokładne wyjaśnienie znajduje się w art 556 [3] KC.

Obecna regulacja rekojmi oparta jest na na koncepcji wady rzeczy sprzedanej. W przypadku umów konsumenckich obowiązuje bowiem domniemanie, że wada ta istniała w momencie sprzedaży rzeczy, o ile zostanie stwierdzona przed upływem roku od jej wydania.

W przypadku rękojmi chodzi zatem o ochronę nabywcy. Bardzo często kupując rzecz, nabywca nie ma możliwości, pomimo dołożenia należytej staranności, sprawdzić czy kupiona rzecz nie ma absolutnie żadnej wady. Często bowiem rzeczy są tak skonstruowane lub taka jest ich specyfika, że tak na prawdę zbadanie zakupionego towaru wchodzi w grę dopiero podczas ich użycia, otworzenia lub wprowadzenia w ruch. W zasadzie dotyczy to każdej rzeczy- jej sprawdzenie następuje w trakcie użycia.

Dlatego też sprzedawca odpowiada za te ewentualne przyszłe wady fizyczne oraz za wady prawne na zasadzie ryzyka.

 

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn