Zwrot przesyłki uszkodzonej w wyniku transportu

Odebrałam przesyłkę od kuriera. Podpisałam pokwitowanie, że otrzymałam towar bez wad. Po otwarciu paczki okazało się, że towar podczas transportu uległ uszkodzeniu. Nie spisałam protokołu szkody, bo nie otwierałam paczki przy kurierze. Chcę zwrócić towar korzystając z 14-dniowego prawa zwrotu. Proszę o informacje, czy mam prawo to zrobić?

 

Tak, ma Pani możliwość zwrotu towaru. Klient może, ale nie ma takiego obowiązku, aby zażądać od dostawcy spisania protokołu szkody dotyczącego uszkodzeń niedających się zauważyć przy odbiorze.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy prawo przewozowe:

Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

Sprzedawca na podstawie takiego protokołu może dochodzić roszczeń u dostawcy, po odesłaniu towaru przez Panią. Ciężar dowodu spoczywa w takiej sytuacji na sprzedawcy, ponieważ dostawca działa jako jego podwykonawca.

Tagi: porady

Komentarze