google

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Ochrona danych adresatów przy masowej wysyłce e-korespondencji

W niektórych sytuacjach adres poczty e-mail może być uznany za daną osobową i należy go wówczas traktować z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Częstym naruszeniem bezpieczeństwa danych w korespondencji elektronicznej jest nieukrywanie poszczególnych odbiorców wiadomości w wysyłkach masowych.

Przy takiej masowej wysyłce e-korespondencji nie wolno udostępniać innym listy mailingowej zawierającej dane osobowe pozostałych adresatów takiej wiadomości, ponieważ podlegają one ochronie.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych każdy administrator danych zobowiązany jest do ochrony danych, które wykorzystuje, w tym do zapewnienia, by nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym W przypadku wysyłania korespondencji do większej liczby osób należy więc dbać o to, aby osoba, do której skierowana jest tego typu korespondencja, nie miała możliwości zapoznawania się z danymi pozostałych adresatów wiadomości, nie tylko ich imionami i nazwiskami, ale również adresami e-mail.

Skala incydentu może być szczególnie ważna, gdy w grę wchodzi mailing do grupy kilkudziesięciu czy kilkuset osób. Poza oczywistymi konsekwencjami prawnymi, grożą nam również duże straty wizerunkowe. Coraz częściej osoby niezadowolone z tego, jak potraktowano ich dane, szczegółowo informują o tym na forach internetowych, blogach czy w mediach społecznościach.

Warto mieć to na uwadze i przy kolejnej wysyłce maila do większej ilości adresatów skorzystać z opcji „kopii ukrytej” (BCC, UDW).