Brak domniemania zgody konsumenta

Zgoda konsumencka

Wyłączenie możliwości nieświadomego, czy też milczącego, zawarcia umowy przez konsumenta jako brak domniemania zgody konsumenta.

Art. 5 ustawy o prawach konsumenta

2. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

Powyższy zapis skutkuje wyłączeniem możliwości nieświadomego, czy też milczącego zawarcia umowy przez konsumenta, na przykład poprzez przesłanie mu oferty z informacją, że brak odpowiedzi skutkuje zawarciem umowy i wiąże się z koniecznością np. zapłacenia ceny za towar będący przedmiotem umowy sprzedaży, czy też zapłacenia za usługę.

Zgoda konsumenta nie może być zatem dorozumiana.

W przypadku, gdy konsument skorzysta z dostarczonego mu towaru lub usługi np. z treści cyfrowych, których jednak wcześniej nie zamawiał, nie można tego traktować jako dorozumianej zgody na zwarcie umowy.

Tagi: zwrot towaru

Komentarze