Czy można otrzymać wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie przed wykonaniem zlecenia?

W kwestii wynagrodzeń pracownicy etatowi mają sprawę jasną – wynagrodzenie zgodnie z kodeksem pracy powinno wpłynąć na ich konto do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca lub wcześniej. W przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy zlecenie tak prostej sytuacji nie ma. Czy można otrzymać wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie przed wykonaniem zlecenia, na przykład rozciągniętego w czasie?

Czy można otrzymać wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie przed wykonaniem zlecenia?
  • Anna Malinowska
  • /
  • 3 października 2019

Termin wynagrodzenia w umowie zlecenie

Jedną z istotnych różnic między pracą etatową a tą wykonywaną na podstawie umowy zlecenie jest to, że o ile pierwsza z nich regulowana jest dość restrykcyjnym kodeksem pracy, wskazującym konkretne terminy wypłaty wynagrodzeń, o tyle druga opiera się na przepisach kodeksu cywilnego, stąd zaliczamy ją do tzw. umów cywilnoprawnych.

W przypadku umowy zlecenie istotny jest tutaj artykuł 744 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przyjmujący zlecenie może liczyć na zapłatę dopiero po tym, jak wykona pracę, na którą umówił się ze zleceniodawcą. Oczywiście prawo dopuszcza możliwość, w której strony umowy, umówią się na piśmie na inne uregulowanie tej kwestii. Prawo nie stawia tutaj ograniczeń. Oznacza to, że np. w przypadku złożonych zleceń można ustalić termin wypłaty wynagrodzenia z określeniem daty dziennej, np. raz w miesiącu lub też ustalić, że nastąpi ona po zakończeniu określonego etapu prac lub czynności.

CZYTAJ TEŻ Nieterminowe wynagrodzenie za pracę – co mogę zrobić?                         

Kiedy wcześniejsze wynagrodzenie w umowie zlecenie

Takie rozwiązanie, często może być kartą przetargową zleceniodawcy, któremu zależy, aby daną pracę wykonała konkretna osoba. Przykład: Firma pana Krzysztofa zajmuje się projektowaniem i administrowaniem stron internetowych. Obecnie jest w trakcie realizacji zaawansowanego i długotrwałego projektu z klientem, który postawił wysokie wymagania dotyczące oprawy graficznej witryny. Pan Krzysztof nie zatrudnia na etacie grafika. Zależy mu jednak na tym, by o warstwę wizualną strony zadbała pani Beata, która jest jedną z najlepszych graficzek komputerowych, z jaką kiedykolwiek współpracował. Niestety, Pani Beata po zapoznaniu się z zakresem pracy oszacowała, że na wykonanie zlecenia będzie potrzebowała ponad dwóch miesięcy, przy założeniu, że odłoży w czasie inne realizowane przez siebie projekty. Pan Krzysztof zaproponował jej, że wynagrodzenie za zlecenie będzie wypłacane po zakończeniu każdego z kilku etapów pracy. Nie bez znaczenia była oczywiście jego wysokość. Pani Beata ostatecznie przyjęła zlecenie.

Oczywiście powodów do wprowadzenia zapisu dotyczącego zasad wypłaty wcześniejszego wynagrodzenia jest znacznie więcej. Elastyczność umowy cywilnoprawnej jest tutaj atutem dla obu jej stron, które mogą zawrzeć wygodne dla siebie ustalenia. Jeśli jednak decydujemy się na takie rozwiązanie, zapis w umowie musi być tak skonstruowany, by nie budził żadnych wątpliwości i nie dawał pola do dodatkowej interpretacji. W przeciwnym razie współpraca może się zakończyć nikomu niepotrzebnym sporem i roszczeniami.

CZYTAJ TEŻ Jak negocjować podwyżkę z pracodawcą?                         

Co z wynagrodzeniem w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenie?

KUPON RABATOWY

Podobnie jak każdy inny kontrakt, umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie przez strony, które ją zawały. Dotyczy to także sytuacji, w której nie zakończono zlecenia w niej zawartego. W takiej sytuacji nie jest tak, że zleceniobiorca mimo wykonania części pracy pozostaje z niczym. Zgodnie z prawem, zleceniodawca musi wypłacić mu proporcjonalną część wynagrodzenia za dotychczasową pracę.

Istotne jest również przedstawienie przyjmującemu zlecenie ważnych powodów, dla których umowa została rozwiązana przed faktycznym zakończeniem zlecenia. Jeśli tak się nie stanie, zleceniobiorca może wystąpić nawet o odszkodowanie. Podobnie wygląda to w drugą stronę. Jeśli przyjmujący zlecenie rezygnuje z jego wykonania przed zakończeniem pracy, na którą się umówił, musi liczyć się z tym, że jego zleceniodawca może rościć sobie naprawienie ewentualnych szkód wyrządzonych w ten sposób.

CZYTAJ TEŻ Jak zarabiać więcej, pracując tyle samo? Alternatywy dla umowy o pracę

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami konsumenckimi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Czy ten artykuł był przydatny?

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Newsletter dla konsumenta

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach konsumenckich. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!

Komentarze